Info telefon:
011 24 67 348
Hidroizolacioni radovi - polje na kome postižemo najbolje rezultate. Posebno mesto u izvođenju novih i obnovi postojećih objekata zauzimaju hidroizolaterski radovi. Bez obzira da li se radi o ravnom krovu, terasi ili hidroizolaciji garaža, podzemnih prolaza, prostorija koje se nalaze delom ispod površine zemlje ili kupatila mi primenjujemo uvek ista pravila:
  • kvalitetno i realno rešenje u postojećim uslovima
  • kvalitetni materijali domaćih i stranih proizvođača
  • kvalitetan rad sa stručnim i iskusnim majstorima
Naše iskustvo i postojanje poslednjih 15. godina su nam pokazale da je naša filozofija rada ispravna, i učvrstila nas je u uverenju da se kvalitetan rad ceni i prepoznaje.
Quality