Info telefon:
011 24 67 348
  • instalacije jake struje
  • instalacije slabe struje
  • instalacija i postavljanje rasvete

Elektroinstalacioni radovi kao poseban deo naših usluga su izuzetno važne za normalno poslovanje i normalan život ljudi. Danas se bez struje gotovo ne može zamisliti rad i funkcionisanje mnoštvo uređaja koji nam olakšavaju život i omogućavaju poslovanje.

Instalacije jake struje zapravo služe za prenos i distribuciju struje do mehaničkih pogona, rasvete, grejanja...
Dok se pod instalacijama slabe struje podrazumevaju instalacije za prenos telekomunikacionih podataka bez kojih današnji svet skoro da ne bi mogao.

Bez obzira da li se radi o jakim ili slabim strujama, ili instalaciji i postavljanju osvetljenja, ono što je nama važno je kvalitet postavljenih instalacija, njihova bezbednost i dugotrajnost. Zato se naši inženjeri stalno edukuju i usavršavaju kako bi mogli da uspešno primenjuju nove materijale i tehnike izvodjenja instalacija.
Ponosni smo i na naš tim iskusnih elektromontera bez kojih postavaljanje instalacija nije moguće i čija stručnost ima zasluženu ulogu u kvalitetu naših radova.

Quality